شرکت‌های تابعه

  • Liapood Yarn Dyeing Factory کارخانه رنگرزی لیاپود

    شرکت صنایع نساجی لیا پود در سال 1392 در شهر صنعتی لیا جدید واقع در استان قزوین با هدف رنگرزی انواع نخ پلی استر بصورت بوبین راه اندازی شد.

     

  • Nazrang Yarn Dyeing Factory کارخانه رنگرزی نازرنگ

    شرکت صنایع نساجی نازرنگ در سال 1379 با هدف بالا بردن كيفيت توليدات، در شهر صنعتی البرز قزوين راه اندازی شد.