شید گیری و رنگ همانندی

 امروزه در اختیار داشتن رنگ بندی منحصر به فرد، منجر به تولید محصولاتی متفاوت می گردد.
فر آیند شید گیری خدمتی دیگر به مشتریان جامه بافت می باشد که در آزمایشگاه واحدهای رنگرزی لیا پود و ناز رنگ انجام می گردد.
با توجه به احساس نیاز مشتریانمان پس از مشخص شدن جنس مواد اولیه مورد مصرفشان، می توانند درخواست شید گیری و رنگ همانندی  منحصر به خودشان را داشته باشد.