ENGLISH فارسی

نمونه گیری یا ساخت کلکسیون اختصاصی

 

1.  بهتر است نمونه ای از بافت مدلی که قصد تولید آن را دارید تهیه کنید، البته این مهم است که توجه داشته باشید که تناسب مدل انتخابی شما اساس الگوی سایز بندی مورد نظرتان خواهد بود.

2. ارسال نمونه ی مورد نظرتان به همراه دستور العمل واضح و روشن از اینکه چه تغییرات یا اصلاحاتی میخواهید در لباس ایجاد شود تا بیان گر مدلی از کلکسیون برند شما باشد و در طبقه بندی کار تان به نام شما شناخته شود.
3.  ما فر آیند نمونه گیری را شروع می کنیم تا نهایتآ به نمونه ای برسیم که به مدل ارسالی شما از نظر طرح ونقشه، جنس و مواد اولیه تشکیل دهنده نزدیک باشد.
4.  پس از آن ما نمونه آماده شده شما را برایتان ارسال می کنیم تا پس از بررسی دقیق تر این بار شما برای ما بگوید آیا تغییراتی را احتیاج دارد ؟
5.  در صورتی که ضرورتی برای تغییر و یا نمونه گیری مجدد یا اصلاح الگو احتیاج داشته باشد ما میتوانیم مجددآ نمونه گیری بر طبق خواسته های شما را انجام دهیم و برای بررسی نهایی به حضورتان ارسال کنیم.
6.  شما هم اکنون نمونه ای با الگو و طرح استاندارد خودتان را دارید.
7.  پس از تائید نمونه توسط شما جهت ثبت سفارش و تولید با برند خودتان،اطلاعات قیمت تمام شده را در اختیارتان قرار می دهیم.

یادتان باشد ما در کنار شما هستیم، مثل یک تیم برای توسعه ایده هایتان تا تولید نهایی.
 
 *در صورت ثبت سفارش تولید، هزینه ی نمونه گیری برای هر مدل (300.000 تومان) عودت داده خواهد شد.