واحد بخار

سالن بخار اولیه و بخار نهایی شرکت جامه بافت مجهز به بهترین ماشین آلات بخار صنعت نساجی می باشد.