ENGLISH فارسی

شید گیری و رنگ همانندی

امروزه در اختیار داشتن رنگ بندی منحصر به فرد، منجر به تولید محصولاتی متفاوت می گردد.
فرآیند شید گیری خدمتی دیگر به مشتریان جامه بافت می باشد که در آزمایشگاه واحد رنگرزی لیاپود انجام می گردد.
با توجه به احساس نیاز مشتریانمان پس از مشخص شدن جنس مواد اولیه مورد مصرفشان، می توانند درخواست شید گیری و رنگ همانندی منحصر به خودشان را داشته باشد.

 

شید گیری و رنگ همانندی