جناب آقای مسعود شابختی

جناب آقای مسعود شابختی متولد 1332 و دانش آموخته از دانشگاه شیراز در سال 1356، موسس شرکت جامه بافت در سال 1362 می‌باشند. ایشان در سال 1378 فروشگاه آنابلامودا را در شهر دوسلدورف آلمان تاسیس کردند. دو واحد رنگرزی نازرنگ در سال 1380 در شهر صنعتی البرز و لیاپود در سال 1392 در شهرک صنعتی لیا قزوین توسط ایشان تاسیس و در همان سال این دو شرکت با هم ادغام شدند.

ایشان عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجی پوشاك و چرم ايران، مدير عامل و عضو هیات مدیره شركت جامه بافت، عضو هيات مديره شركت لیاپود، رئيس هيات مديره شرکت مهندسی لعاب تهران هستند.